Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch Covid-19 và tận dụng ưu đãi từ EVFTA

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) khi Hiệp định chính thức có hiệu lực, đối với nội dung liên quan đến quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện Kế hoạch thực hiện để trình Bộ Tài chính phê duyệt.

tich cuc ho tro doanh nghiep sau dich covid 19 va tan dung uu dai tu evfta
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: N.Linh

Dự thảo Kế hoạch thực hiện gồm các nội dung của Chương 4, Nghị định thư 2, nội dung về xuất xứ liên quan tới cơ quan Hải quan về việc thực hiện quy tắc xuất xứ thuộc Chương 1 và Nghị định thư 1 “Quy định về hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính” và một số nội dung có liên quan đến hải quan tại Hiệp định gồm phòng vệ thương mại, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, các điều khoản chung về việc thực thi Hiệp định…

Đồng thời kế hoạch thực hiện của Tổng cục Hải quan đảm bảo việc triển khai Kế hoạch thực hiện tổng thể của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của Bộ Tài chính, bao gồm việc tham gia vào Cơ chế thực thi Hiệp định.

Song song các hoạt động triển khai Hiệp định EVFTA, thời gian qua Tổng cục Hải quan tích cực triển khai các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và tận dụng các ưu đãi từ EVFTA.

Các giải pháp này được triển khai cụ thể tại Quyết định 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Bao gồm các giải pháp triển khai các giải pháp vừa tạo thuận lợi thương mại vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công nghệ thông tin để hỗ trợ người khai hải quan, người nộp thuế, kết nối trao đổi thông tin với các bộ, ngành khi giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Cơ quan Hải quan cũng tạm dừng hoạt động kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan trong năm 2020. Đối với trường hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm và thanh tra, kiểm tra trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro, công chức kiểm tra phải nêu rõ dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu rủi ro và được sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị.

Nếu doanh nghiệp có ý kiến đề nghị, giải trình cụ thể, xin chưa được thực hiện thanh tra, kiểm tra do khó khăn trong sản xuất, kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Đồng thời thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ, không làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là trong bối cảnh cả thế giới đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp và khuyến khích các đơn vị áp dụng hình thức họp trực tuyến, giảm các loại báo cáo, áp dụng báo cáo phi giấy tờ, chỉ đạo điều hành qua các thiết bị trực tuyến trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432