Tiến tới cắt giảm 30% lượng mẫu phải lấy để phân tích, phân loại, giám định

Đây là yêu cầu Tổng cục Hải quan để triển khai Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch Covid-19.

tien toi cat giam 30 luong mau phai lay de phan tich phan loai giam dinh
Công chức hải quan thực hiện các bước giám định mẫu hàng hóa. Ảnh: N.Linh

Cụ thể liên quan đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, các đơn vị thực hiện trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra thực tế, giám sát vận chuyển hàng hóa (Máy soi container, máy soi hành lý, hàng hóa; hệ thống camera giám sát, seal định vị,…). Đây là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu bãi bỏ việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến nếu đã thực hiện được trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; bãi bỏ việc đề xuất và phê duyệt miễn thuế trong thông quan đối với từng tờ khai hải quan của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trong quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hướng dẫn việc bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan trong trường hợp việc bàn giao được thực hiện trong cùng một chi cục hải quan.

Bên cạnh đó, kế hoạch của Tổng cục Hải quan cũng đặt ra yêu cầu phải cắt giảm 30% lượng mẫu hàng hóa phải lấy để thực hiện việc phân tích, phân loại, giám định. Đảm bảo thời gian thông báo kết quả phân tích, phân loại đúng quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính; tỷ lệ các mẫu được thông báo kết quả phân tích, phân loại trước hạn và đúng hạn đạt 90%.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan cũng đặt ra yêu cầu về tỷ lệ phân luồng tờ khai hải quan, giảm tỷ lệ luồng Vàng, luồng Đỏ, tăng tỷ lệ luồng Xanh. Tờ khai hải quan có tỷ lệ phân luồng đỏ dưới 4,5%, luồng đỏ dưới 30%, luồng xanh trên 65%.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432