Tiếp tục phấn đấuđể duy trì vị thế dẫn đầu cải cách

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa vinh dự là đơn vị dẫn đầu các sở, ngành về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn về cải cách hành chính. Báo Hải quan phỏng vấn ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh về bài học kinh nghiệm của công tác cải cách thủ tục hành chính và những mục tiêu tạo thuận lợi của đơn vị đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

tiep tuc phan dau de duy tri vi the dan dau cai cach
Ông Nguyễn Văn Nghiên

Đề nghị ông cho biết rõ hơn về kết quả và ý nghĩa của những chỉ số mà đơn vị vừa được vinh dự xếp hàng đầu tại tỉnh Quảng Ninh?

– Năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh cơ bản thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại Hội nghị phân tích các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) do tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 4/6, Cục Hải quan Quảng Ninh vinh dự đạt được các vị trí dẫn đầu.

Cụ thể, Cục Hải quan Quảng Ninh đứng đầu 21 sở, ngành tại địa phương về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn về cải cách hành chính.

Năm 2019 cũng là năm thứ ba liên tiếp Cục dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đặc biệt, đây là năm đầu tiên đơn vị vinh dự dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thành tích trên là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao trong việc giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý.

Thưa ông, đâu là nguyên nhân giúp Cục Hải quan Quảng Ninh gặt hái được những thành công trên tiến trình cải cách thủ tục hành chính?

– Để đạt được kết quả đáng khích lệ nêu trên, trước tiên, chúng tôi nhận thức rõ cải cách thủ tục hành chính là vấn đề cốt lõi, có tính chất quyết định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về Hải quan. Trong đó, Cục Hải quan Quảng Ninh xác định lấy doanh nghiệp làm trung tâm và cải cách thủ tục hành chính là trọng điểm, trọng tâm.

tiep tuc phan dau de duy tri vi the dan dau cai cach

Hải quan Quảng Ninh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

Ảnh: Quang Hùng

Do đó, từ tập thể lãnh đạo Cục đến đội ngũ công chức của đơn vị luôn tỏ rõ sự quyết tâm, xác định rõ mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ từ cấp Cục đến từng đơn vị cơ sở. Đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, trong việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là giảm bớt các thủ tục tại cửa khẩu. Từ đó, ở mỗi đơn vị, mỗi vị trí công tác phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất, thiết thực nhất.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh duy trì thường xuyên Tổ giải đáp, hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp nhận mọi ý kiến phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hoạt động này giúp chúng tôi nắm bắt thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp một cách có hệ thống từ khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động đến khi ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu.

Mặt khác, Cục cũng đa dạng hóa các loại hình tiếp xúc giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, áp dụng quản lý rủi ro một cách triệt để, giảm tối đa việc tiếp xúc giữa cán bộ, công chức Hải quan với người dân, doanh nghiệp…

Ông có thể cho biết những giải pháp nêu trên mang lại kết quả cụ thể như thế nào?

– Với hàng loạt giải pháp quyết liệt, đồng bộ, năm 2019, thời gian thông quan đối với hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan Quảng Ninh giảm 51% và hàng xuất khẩu giảm 33% so với năm 2018. Điều này là lợi ích cụ thể, rõ nét, thiết thực được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao do thời gian lưu giữ hàng hóa ở cửa khẩu (cả đường bộ và đường biển) không bị kéo dài.

Không chỉ tạo ra sự cải cách trong nội bộ đơn vị, trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, Cục Hải quan Quảng Ninh còn chủ động đề xuất các bộ, ngành trong việc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tránh tình trạng cùng một lô hàng, một mặt hàng nhiều bộ, ngành quản lý phát sinh nhiều thủ tục, gây mất nhiều thời gian của doanh nghiệp.

Mục tiêu của Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2020 và thời gian tới là gì, thưa ông?

– Chúng tôi xác định đạt vị trí cao đã khó nhưng giữ được vị thế này còn khó khăn hơn. Nhưng, với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảng Ninhquyết tâm tiếp tục đặt mục tiêu 3 năm, 5 năm tiếp theo vẫn là đơn vị dẫn đầu ở các hàng mục vừa đạt được. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Để hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả, thực chất, Cục Hải quan Quảng Ninh xác định và thực hiện chủ trương chủ động nắm bắt, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp, thay vì doanh nghiệp hỏi cơ quan Hải quan trả lời. Từ đó, Cục sẽ chủ động cung cấp những gì doanh nghiệp cần để giải đáp, hỗ trợ, đây là tiêu chí, giải pháp cụ thể mà Hải quan Quảng Ninh xác định trong tổ chức thực hiện.

Năm 2020, Cục Hải quan Quảng Ninh xác định rõ mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, giảm bớt nhiều hơn nữa các thủ tục hành chính không cần thiết, đặc biệt là các thủ tục tại khu vực cửa khẩu. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định, quy trình của Ngành, Hải quan Quảng Ninh sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý tại cửa khẩu để tạo sự liên kết, thống nhất trong giải quyết công việc, không để cát cứ thông tin giữ các ban, ngành tại cửa khẩu qua đó góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp một cách thực chất.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các phương thức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp theo nhóm, theo loại hình, khu vực; đổi mới mô hình đối thoại như: tổ chức cà phê doanh nhân, diễn đàn Hải quan-Doanh nghiệp, cũng như thành lập các đoàn công tác đến làm việc trực tiếp với doanh nghiệp…

Ngoài ra, với nội bộ đơn vị, Cục sẽ tiếp tục triển khai Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở (của Cục Hải quan Quảng Ninh) tới từng đơn vị để tạo sân chơi, sự cạnh tranh trong nội bộ. Thông qua đó, các chi cục, các phòng, đội sẽ được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hết sức khách quan, công tâm, công bằng. Vì vậy sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa các đơn vị về tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong việc tự rà soát các thủ tục tại đơn vị.

Đặc biệt, chúng tôi xác định đây là một kênh thông tin hết sức quan trọng giúp lãnh đạo Cục nắm bắt được ở đâu còn chưa tốt, ở đâu còn là điểm nghẽn, ở đâu tinh thần, thái độ phục vụ chưa nghiêm… từ đó lãnh đạo Cục sẽ tập trung chỉ đạo công tác lãnh đạo để xử lý triệt để.

Cục Hải quan Quảng Ninh hy vọng, qua công tác triển khai, đánh giá khách quan, minh bạch, dân chủ nêu trên sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ trong tiếp xúc, xử lý công việc hàng ngày với người dân, doanh nghiệp, từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp để duy trì được vị thế dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của Ngành và của địa phương.

Xin cảm ơn ông!

Quang Hùng- Thái Bình (thực hiện)

Email us

Zalo

84909006432