Tổng cục Hải quan phản hồi thuế nhập khẩu mặt hàng giống rau và hạt giống dưa hấu

Tổng cục Hải quan vừa có phản hồi liên quan đến thuế nhập khẩu mặt hàng giống rau và hạt giống dưa hấu.

Thời gian qua, một số cơ quan báo, đài quan tâm và đưa tin về việc áp mã HS và tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu các loại, về vấn đề này, Tổng tục Hải quan cho biết, về mã số phân loại các loại hạt giống rau, hạt giống dưa, hạt giống bí tại Luật Hải quan và Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 thì trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và trường hợp có sự khác biệt về mã số giữa các danh mục quản lý chuyên ngành với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì việc phân loại, xác định mã số HS thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là đúng theo quy định pháp luật.

tong cuc hai quan phan hoi thue nhap khau mat hang giong rau va hat giong dua hau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và tham khảo chú giải chi tiết danh mục HS Chương 12 thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07, không phân biệt mục đích sử dụng để làm giống hay dùng cho mục đích khác là đúng theo các quy định của pháp luật về phân loại, xác định mã số hàng hóa.

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về nội dung này tại các công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 6/6/2019, công văn số 7952/TXNK-PL ngày 30/8/2019, công văn số 2248/TCHQ-TXNK ngày 8/4/2020, công văn số 2743/TCHQ-TXNK ngày 28/4/2020.

Về chính sách ưu đãi miễn thuế đối với giống cây trồng, ngày 11/6/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hànhcông văn số 3864/TCHQ-TXNKchỉ đạo các cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí nhập khẩu theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Khoản 1 Điều 18, Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432