Trong vòng 1 năm kho bãi, địa điểm phải nâng cấp phần mềm đáp ứng quy định

Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm phải thực hiện nâng cấp phần mềm đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

trong vong 1 nam kho bai dia diem phai nang cap phan mem dap ung quy dinh
Kho ngoại quan trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Đó là điểm bắt buộc được quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, mới được Chính phủ ban hành và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2020.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Nghị định 67/2020/NĐ-CP, kho, bãi, địa điểm đã được công nhận trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng không đáp ứng điều kiện quy định về phần mềm tại Nghị định này, doanh nghiệp thực hiện nâng cấp phần mềm đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; điều kiện công nhận kho ngoại quan; hồ sơ công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ; điều kiện công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; điều kiện công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới; địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh… Trong đó, một trong những điều kiện bắt buộc là có phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất dữ liệu trực tuyến cho cơ quan Hải quan để quản lý theo Hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432