Văn bản: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

Tên văn bản: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 12/05/2020
Ngày đăng thông báo: 01/06/2020
Ngày hiệu lực: 26/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 38/2020/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432