Văn bản: CÔNG ĐIỆN 1898/CĐ-BCĐQG NĂM 2020 VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 BAN HÀNH

Tên văn bản: CÔNG ĐIỆN 1898/CĐ-BCĐQG NĂM 2020 VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 06/04/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:
Số hiệu: 1898/CĐ-BCĐQG
Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432