Văn bản: ghị định số 55/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Tên văn bản: ghị định số 55/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 22/05/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/07/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 55/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432