Văn bản: Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm t

Tên văn bản: Nghị định số 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm t
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 146/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432