Văn bản: Nghị định số 39/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023

Tên văn bản: Nghị định số 39/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 03/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 39/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432