Văn bản: Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Tên văn bản: Nghị định số 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 50/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432