Văn bản: Nghị định số 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Tên văn bản: Nghị định số 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 18/05/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 07/07/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 54/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432