Văn bản: Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Tên văn bản: Nghị định số 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 60/2020/NĐ-CP
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432