Văn bản: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tên văn bản: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 26/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 80/2021/NĐ-CP
Người ký: Lê Minh Khái
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432