Văn bản: Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Tên văn bản: Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội : Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị quyết
Số hiệu: 129/2020/QH14
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432