Văn bản: Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Tên văn bản: Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 26/05/2020
Ngày đăng thông báo: 29/05/2020
Ngày hiệu lực: 26/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 43/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432