Văn bản: Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm

Tên văn bản: Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày đăng thông báo: 01/06/2020
Ngày hiệu lực: 01/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 49/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432