Văn bản: Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Tên văn bản: Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13/04/2020
Ngày đăng thông báo: 18/05/2020
Ngày hiệu lực: 01/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 23/2020/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432