Văn bản: QUYẾT ĐỊNH 12/2020/QĐ-TTG VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 12/2020/QĐ-TTG VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KÝ QUỸ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH CẤP PHÉP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỦA HÀN QUỐC DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 31/03/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quy định
Số hiệu: 12/2020/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432