Văn bản: QUYẾT ĐỊNH 418/QĐ-NHNN NĂM 2020 VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀN

Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH 418/QĐ-NHNN NĂM 2020 VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀN
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 16/03/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 17/03/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 418/QĐ-NHNN
Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432