Văn bản: Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên văn bản: Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 10/2020/QĐ-TTg
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432