Văn bản: Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Tên văn bản: Quyết định số 2656/QĐ-TCHQ ngày 14/10/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 14/10/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 14/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 2656/QĐ-TCHQ
Người ký: Mai Xuân Thành
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432