Văn bản: Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tên văn bản: Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 11/10/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 09/12/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Quyết định
Số hiệu: 31/2021/QĐ-TTg
Người ký: Vũ Đức Đam
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432