Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 18/05/2020
Ngày đăng thông báo: 01/06/2020
Ngày hiệu lực: 01/08/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 41/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432