Văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 01/04/2020
Ngày đăng thông báo: 22/04/2020
Ngày hiệu lực: 20/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 20/2020/TT-BTC
Người ký: Huỳnh Quang Hải
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432