Văn bản: Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệ

Tên văn bản: Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 11/11/2022
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 14/11/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 68/2022/TT-BTC
Người ký: Võ Thành Hưng
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432