Văn bản: Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tên văn bản: Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 27/08/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 12/10/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Nghị định
Số hiệu: 74/2021/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432