Văn bản: Thông tư số 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tên văn bản: Thông tư số 01/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Cơ quan ban hành: Các Bộ, Ngành
Ngày ban hành: 16/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 15/06/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông báo
Số hiệu: 01/2020/TT-BNV
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432