Văn bản: Thông tư số 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản

Tên văn bản: Thông tư số 24/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 13/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 30/05/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 24/2020/TT-BTC
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432