Văn bản: Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Tên văn bản: Thông tư số 25/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 14/04/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 14/04/2020
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 25/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432