Văn bản: Thông tư số 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn

Tên văn bản: Thông tư số 27/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 19/04/2021
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 02/06/2021
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 27/2021/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432