Văn bản: Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng

Tên văn bản: Thông tư số 36/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày đăng thông báo:
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Ngày hết hiệu lực: 31/12/2020
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 36/2020/TT-BTC
Người ký: Vũ Thị Mai
Hiệu lực văn bản:

Email us

Zalo

84909006432