Vi phạm quy định, Công ty Phương Bắc không được mang hàng về bảo quản

Mới đây, Cục Hải quan Lạng Sơn có thông báo gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc Công ty TNHH sản xuất và XNK Phương Bắc (gọi tắt Công ty Phương Bắc) không được mang hàng về bảo quản.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì DN nếu vi phạm về thời hạn nộp kết quả chuyên ngành sẽ bị xử lý bằng việc không cho mang hàng về bảo quản.

Theo đó, với lý do vi phạm về thời hạn nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành, Công ty Phương Bắc không được mang hàng về bảo quản trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 2/7/2020.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432