Video: Hướng tới Hội nghị điển hình tiến tiến ngành Hải quan lần thứ VI: Những hy sinh thầm lặng!

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp những thế hệ cán bộ công chức hải quan dù ở bất kỳ địa bàn nào, từ biên giới, hải đảo xa xôi đến những nơi đô thị sầm uất đã và đang không ngừng nỗ lực sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đóng góp vào thành tích chung của toàn Ngành.

Trong chặng đường phát triển của Hải quan Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều gương cán bộ công chức hải quan tiêu biểu. Để vinh danh các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Hải quan Việt Nam, tới đây, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước.

Hôm nay, Báo Hải quan mời 2 vị khách mời đến từ hai đơn vị hải quan Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Cao Bằng để cùng chia sẻ những câu chuyện về ngành, về nghề Hải quan.

Báo Hải quan

Email us

Zalo

84909006432