Vướng loại hình hàng hóa nhập sửa chữa, xuất trả cho khách

Trong quá trình làm thủ tục cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Đồng Nai gặp vướng mắc về việc nhập khẩu hàng hóa để sửa chữa và xuất trả cho khách hàng sau khi sửa chữa xong.

vuong loai hinh hang hoa nhap sua chua xuat tra cho khach
Công chức Hải quan Đồng Nai kiểm tra máy móc thiết bị nhập khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: N.H

Theo đó, Công ty TNHH Sang Gee Roll Việt Nam có ký hợp đồng sửa chữa hàng hoá cho đối tác nước ngoài. Hàng hóa là trục cán bằng kim loại do khách hàng mua của công ty khác để sử dụng, sau thời gian sử dụng bị hư hỏng. Nay khách hàng yêu cầu công ty Sang Gee Roll Việt Nam nhập khẩu để sửa chữa và sau khi sửa chữa xong thì xuất trả lại khách hàng.

Theo thông tin do công ty cung cấp, công ty được cấp phép thực hiện dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị tại giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cấp và mặt hàng trục cán bằng kim loại đã qua sử dụng nhập khẩu để sửa chữa không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11, Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và Nghị định 69/2018/NĐ-CP, trường hợp Công ty Sang Gee Roll Việt Nam nhập khẩu hàng hóa (do khách hàng mua của công ty khác) để sửa chữa và xuất trả lại cho khách hàng không được xem là hoạt động gia công hay hoạt động tạm nhập tái xuất, nên không thể thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình gia công và loại hình tạm nhập tái xuất.

Trường hợp thực hiện nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh thương mại thông thường, công ty phải thực hiện các nghĩa vụ về kê khai, nộp thuế và không phù hợp bản chất nghiệp vụ này của công ty, do công ty chỉ nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để sửa chữa và thu phí, không phải hoạt động mua bán thương mại. Ngoài ra, việc không có chứng từ thanh toán sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn thuế của công ty sau này.

Từ vướng mắc trên, Cục Hải quan Đồng Nai đã có văn bản báo cáo, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét có hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để sửa chữa và sau đó xuất trả lại khách hàng.

Nguyễn Hiền

Email us

Zalo

84909006432