Vướng phân định thẩm quyền xử phạt khi kiểm tra địa điểm tập kết hàng hoá

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang phát sinh vướng mắc liên quan đến quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi kiểm tra địa điểm tập kết hàng hoá.

Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, theo hướng dẫn và để phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở đối với trường hợp DN đăng ký địa điểm tập kết hàng hoá tại địa bàn khác thì chi cục hải quan cửa khẩu đề nghị cơ quan Hải quan tại địa bàn có kho bãi tập kết hàng hoá phối hợp kiểm tra hộ.

vuong phan dinh tham quyen xu phat khi kiem tra dia diem tap ket hang hoa
CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ.

Theo đó, khi phát hiện người khai hải quan không tập kết hàng hoá tại địa điểm tập kết theo khai báo thì xử phạt vi phạm.

Theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính chỉ quy định trường hợp đối tượng là “hàng hoá được đưa về bảo quản ở địa điểm khác với địa điểm làm thủ tục hải quan để chờ kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm dịch…”, không quy định trường hợp đối tượng là địa điểm tập kết hàng hoá đã đăng ký với cơ quan Hải quan.

Cũng theo hướng dẫn tại điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 155/2016/TT-BTC, thì quy định “đối với vi phạm hành chính mà hồ sơ liên quan đến nhiều đơn vị hải quan, đơn vị nào phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đầu tiên thì đơn vị đó ra quyết đinh xử phạt…”.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, trong trường hợp này, cơ quan Hải quan tại địa bàn có kho bãi tập kết hàng hoá chỉ được chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhờ kiểm tra hộ, còn hồ sơ không có liên quan như trường hợp kiểm hoá hộ được quy định tại Điều 11 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Do đó, để giải quyết vấn đề này, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến chỉ đạo, trong trường hợp này việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị hải quan nào?

Về vấn đề Cục Hải quan Hà Tĩnh nêu vướng mắc, Tổng cục Hải quan cho biết, theo các quy định pháp luật về thủ tục hải quan hiện hành và công văn 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/6/2020 thì chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc tập kết hàng hóa XK tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan.

Trường hợp chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan đề nghị chi cục hải quan tại địa bàn có kho bãi tập kết hàng hóa phối hợp kiểm tra hộ mà có vi phạm pháp luật hải quan xảy ra thì việc lập biên bản vi phạm và xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền của chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 28/3/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn 3925/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Điều 7 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK thương mại. Tuy nhiên, hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hà Tĩnh căn cứ quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định để xử lý vụ việc.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432