Xây chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua thương mại điện tử

Các cá nhân, tổ chức khi tham gia và hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thực hiện thủ tục hải quan chủ động, thuận lợi.

xay chinh sach quan ly hang hoa xuat nhap khau qua thuong mai dien tu
Ảnh minh họa.

Đây là mục tiêu đặt ra khi Bộ Tài chính được giao xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Trước đó, tại Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định trình Chính phủ ban hành về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử, lấy ý kiến các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại dự thảo Bộ Tài chính nêu lên các vấn đề cần giải quyết gồm: Sự cần thiết ban hành nghị định; quy định về Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; quy định thủ tục hải quan, cách tính trị giá, thủ tục thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; quy định kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo nghị định nhằm tạo hành lang pháp lý để các cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan chủ động, thuận lợi.

Bên cạnh đó đảm bảo các nội dung được quy định rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, là cơ sở để quy định thủ tục hải quan cũng như việc triển khai thực hiện được đơn giản, minh bạch, công khai, thuận tiện, thống nhất, phòng chống gian lận thương mại. Bảo đảm cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại điện tử.

N.Linh

Email us

Zalo

84909006432