Xóa nợ tiền thuế nhập khẩu cho hai doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định xóa nợ thuế thuế NK phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty may thêu XK Đà Lạt và Xí nghiệp liên doanh cà phê Việt Xô.

Theo đó, Tổng cục Hải quan quyết định xóa khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Xí nghiệp liên doanh cà phê Việt Xô là DN nhà nước đã giải thể theo Quyết định 97/UB-QL ngày 8/5/1995 của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư với tổng số tiền nợ thuế NK trên 194,9 triệu đồng tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV.

Xóa khoản tiền thuế NK còn nợ của Công ty may thêu XK Đà Lạt do Tổng công ty may Nhà Bè đề nghị xóa nợ. Đây là khoản tiền thuế của DN nhà nước phát sinh trước ngày 1/7/2007 với tổng số tiền thuế NK trên 626,9 triệu đồng phát sinh tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định 2941/QĐ-UB ngày 29/7/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bán DN nhà nước – Công ty may thêu XK Đà Lạt cho Công ty may Nhà Bè, biên bản xác định trị giá DN tại thời điểm ngày 20/5/2004, kèm chi tiết nợ phải trả; hợp đồng mua, bán DN nhà nước- Công ty may thêu XK Đà Lạt ngày 1/8/2004, biên bản bàn giao DN nhà nước này cho Công ty may Nhà Bè thì khoản thuế nợ không được tính vào giá trị DN để giao bán và đã thực hiện xong việc mua, bán DN.

Tổng cục Hải quan giao Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chir đạo xử lý xóa khoản thuế này trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432