Xin giấy phép chuyên ngành

Hàng nông sản

Hàng phân bón

Hàng hóa chất

….

Dịch vụ của VINAMAS đảm bảo bốc hàng đúng lịch trình, giải phóng tàu nhanh giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng trong những mùa cao điểm khi tàu hàng phải chờ lâu, gây phát sinh chi phí.