Khung giá đỡ tấm pin quang điện không được miễn thuế nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện là vật liệu xây dựng và là hàng hoá trong nước đã sản xuất được, không phải là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp đặt đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với tấm pin quang điện, máy phát điện nên không được miễn thuế NK.

Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An và Công ty CP Vietnamsolar nêu câu hỏi về việc miễn thuế NK cho dự án nhà máy điện mặt trời Solar Park 1 và Solar Park 2.

Về vấn đề DN hỏi, liên quan đến chính sách thuế NK, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định miễn thuế NK đối với hàng hoá NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

khung gia do tam pin quang dien khong duoc mien thue nhap khau
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cụ thể: máy móc, thiết bị, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị. Máy móc, thiết bị; linh kiện chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án (tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ); vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Như vậy, căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy địh của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Cũng căn cứ số thứ tự 43 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định các huyện Đức Huệ, Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng tỉnh Long An là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại số thứ tự 82 Phụ lục 3 về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2020 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy đinh “các cấu kiện bằng thép” – loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ (mã H`s 7308) thuộc loại hàng hoá trong nước đã sản xuất được.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngoài các quy trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có nhiều công văn nêu ý kiến về vấn đề này.

Theo đó, với các quy định trên thì mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện là vật liệu xây dựng và là hàng hoá trong nước đã sản xuất được, không phải là linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp đặt đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với tấm pin quang điện, máy phát điện nên không được miễn thuế NK theo quy định tại Khoảng 11 Điều 16b Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cũng trả lời DN về việc đăng ký danh mục theo Điều 8, Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho biết, Quy tắc 2a của 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá XNK Viẹt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan tế giới tại Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hoá đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hoá ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hoá ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hoá đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Quy tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”.

Theo đó, tại Danh mục hàng hoá NK của DN theo mẫu số 03/DMTBDKNK-NC/2015 theo quy định tại Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC, tên thiết bị nguyên chiếc là: tấm pin quang điện và giá đỡ đồng bộ đi kèm.

Đối chiếu với quy tắc phân loại 2a và Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC thì DN NK tấm pin quang điện nguyên chiếc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định giá đơn là vật tư xây dựng, do đó, không phải là một chi tiết, linh kiện của tấm pin quang điện.

Theo đó, việc DN đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị là không phù hợp với quy định.

Đảo Lê

Email us

Zalo

84909006432